قیمت روز تلویزیون های LCDوLED

نام تلویزیون   اندازه         کیفیت صفحه نمایش          رزولوشن تصویر             قیمت (تومان)  
X.Vision LE-22D40   22" Full HD 1080x1920 560,000  
X.Vision LE-24D40   24" HD 1366X768 589,000  
X.Vision XS2940 TV   29" HD 768 × 1366 748,000  
LG 24MT45000 TV   24" HD 768 × 1366 824,000  
LG LCD 32CS4600   32" HD 720 × 1280 827,000  
X.Vision LE-29D40   29" HD 1366X768 850,000  
LG 28MN300D TV     HD 1366x768 859,000  
Sony KDL-32R400A   32 " HD 1280X720 860,000  
LG LED 32LN54200   32" Full HD 1920 × 1080 880,000  
LG 32LB552   32 Full HD   890,000  
LG LED 32LP360   32 " HD 1366X768 910,000  
LG 32LB55100GI TV   32" HD 1366x768 920,000  
LG LED 32LN540   32"     920,000  
Samsung 32H4270   32 HD   930,000  
LG LED 32LN549   32 " HD 1366X768 950,000  
LG 29MT45000 TV   29 " HD 768 × 1366 953,000  
LG 32LY340   32 Full HD   980,000  
LG LCD 32CS4800   32" HD 768 × 1366 982,000  
Samsung LED 32EH4000   32"     1,000,000  
Sony LED EX330 32   32"     1,000,000  
Samsung LED 32F400   32 " HD 1366X768 1,020,000  
PANASONIC LED 32B6   32 " HD   1,040,000  
LG LED 32LN5700B   32" HD 768 × 1366 1,149,000  
Samsung LED 32F5550   32 Full HD 1920x1080 1,180,000  
Samsung 32F4590   32" HD 1366X768 1,190,000  
LG 32LB56100 TV   32" Full HD 1920 × 1080 1,199,000  
Sony KDL-32R420   32 " HD 760 × 1280 1,260,000  
Samsung 32H4595   32" FULL HD 1366X768 1,270,000  
LG LED 32LS34000   32" HD 720 × 1280 1,276,000  
Samsung Plasma PN43F4550   43" HD 1024 × 768 1,280,000  
Samsung LED 32F5570   32 " FULL HD 1920X1080 1,290,000  
SAMSUNG PLASMA HDTV 43F4000   32 " Full HD 1080 1920X1080 1,290,000  
Sony LED W670 32   32"     1,350,000  
LG 42LB56100GI TV   42" Full HD   1,370,000  
LG 42LY340   42 Full HD   1,370,000  
Samsung 43H4850 TV   43" HD 1024X768 1,375,000  
LG 32LN5720BFG   32" HD 1366X768 1,385,000  
40R452   40 Full HD   1,389,000  
LG 42LB5630   42 Full HD   1,389,000  
Sony BRAVIA KDL-40BX450   40" Full HD 1920x1080 1,400,000  
Samsung Plasma PS43F4850   43" HD 1024X768 1,400,000  
Samsung LED 40EH5000   40 " Full HD   1,420,000  
Sharp LC-39LE1550 LED TV   39" Full HD 1080x1920 1,429,000  
Sony Internet LED TV 42W67   42 " FULL HD 1920X1080 1,429,000  
Samsung Plasma PN43F4850   43" HD 1024 × 768 1,490,000  
LG 42LB58200 TV   42 " Full HD 1920x1080 1,490,000  
Samsung LED F5300 40   40"     1,520,000  
Sony KDL-40R450   40" Full HD 1920X1080 1,540,000  
LG LED 3D 32LA62100   32 " FULL HD 1920X1080 1,545,000  
TOSHIBA FULL HD LED TV L5450     IPS LED 1080 × 1920 1,549,000  
Sony LED EX430 40   40"     1,550,000  
PANASONIC LED 39B6   39 "     1,570,000  
Sony LED R470 40   40"     1,570,000  
X.Vision LE-42KF40 LED TV   42" Full HD 1080x1920 1,570,000  
LG Plasma 42PN45000   42 " HD 1366 × 768 1,594,000  
Samsung LED 40F5000   40 " FULL HD 1920X1080 1,610,000  
LG LED LN5420 42   42"     1,620,000  
Samsung 40H5870 TV   40" Full HD 1080 × 1920 1,648,000  
LG LED 42LN540   42"     1,650,000  
Samsung 40H5865 TV   40" Full HD 1920 × 1080 1,663,000  
40W600B   40 Full HD   1,680,000  
LG LED 47LN549   47 " Full HD 1080 1920X1080 1,700,000  
Samsung LED 40F5500   40"     1,700,000  
LG 3 LM58000 32   32"     1,721,000  
LG 32LA66000   32" Full HD 1920 × 1080 1,724,000  
LG LED 42LP360   42 " Full HD 1080 1920X1080 1,730,000  
LG Plasma 42PA45000   42" HD 1366 × 768 1,733,000  
40W605B   40 Full HD   1,740,000  
LG LCD 42CS4600   42" HD   1,746,000  
LG 42LN57200   42" Full HD 1920X1080 1,760,000  
LG 50PB56000 GI TV   50 " HD 720 × 1280 1,771,000  
Samsung 43H4950 TV   43" HD 1024x768 1,780,000  
47LY340   47 Full HD   1,800,000  
Samsung 51H4850 TV   51" HD 1024X768 1,825,000  
Samsung 40F6350   40" Full HD 1920X1080 1,870,000  
Samsung 40H6430 TV   40 " Full HD 1920 × 1080 1,879,000  
LG LED 42LN54400   42" Full HD 1920 × 1080 1,907,000  
LG LED 42LN54200   42" Full HD 1920 × 1080 1,907,000  
LG LED 42LN575   42 " FULL HD 1920x1080 1,930,000  
Samsung 51H4950 TV   51" HD 1024x768 1,935,000  
Panasonic Plasma Full HDTV with 3D 65ST60   65 " FULL HD 1920X1080 1,950,000  
LG 47LB5630   47" Full HD   1,950,000  
Sony LED EX430 46   46"     1,950,000  
Samsung LED F6100 40   40"     1,960,000  
Sony KDL-42R500   42" Full HD 1920X1080 1,960,000  
Samsung 3D EH6030 40   40"     1,970,000  
Samsung 40H6355 TV   40" Full HD 1080x1920 1,995,000  
LG LED 47LB5610   47 Full HD   2,009,000  
Samsung 48H4200   48 " HD   2,019,000  
LG LED LN57000 42   42"     2,020,000  
Sony 3 R500A 42   42"     2,030,000  
Samsung LED 46F5000   46 " Full HD 1080 1920X1080 2,030,000  
LG Plasma 50PN45000   50" HD 1366 × 768 2,033,000  
X.Vision LE-XK4850 TV   48 " Full HD 1080x1920 2,035,000  
Samsung LED 46F5500   46"     2,050,000  
Sony KDL-46R450   46" Full HD 1920X1080 2,050,000  
50PFT6509   50 Full HD   2,055,000  
Samsung LED F5300 46   46"     2,059,000  
LG- 42LN57200     Full HD 1080 × 1920 2,071,000  
Samsung PS51F4950   51" HD 1024x768 2,080,000  
LG 49LB552   49 Full HD   2,110,000  
Samsung 51F4850   51" HD 1024 × 768 2,149,000  
Sony LED R470 46   46"     2,150,000  
42PFL5008D   42 Full HD   2,189,000  
Samsung 46H5870 TV   46" Full HD 1080 × 1920 2,216,000  
LG 3D LA6130 42   42"     2,220,000  
LG LED 47LN5420   47 " Full HD 1080 1920X1080 2,220,000  
LG 42LB69000 TV   42 " Full HD 1920x1080 2,250,000  
LG LED 47LB5820   47 Full HD   2,250,000  
Sony KDL-40W600 TV   40" Full HD 1920x1080 2,250,000  
LG 55LB552   55" Full HD   2,250,000  
Sony LED 3D 42W800B   42 " Full HD   2,260,000  
LG LED 3D Smart TV 42LM67100   42" Full HD 1080 × 1920 2,270,000  
Samsung 48H5855   48 " Full HD 1920x1080 2,299,000  
Samsung 48H5865 TV   48 " Full HD 1920 × 1080 2,299,000  
Samsung 40F6450   40" Full HD 1920x1080 2,300,000  
Samsung LED 46F5570   46 "   1920x1080 2,350,000  
Philips 50PFL3108S   50 " Full HD   2,369,000  
LG 3D LA620V 42   42"     2,370,000  
42W828B   42 Full HD   2,380,000  
LG 47LB56100GI TV   47 " Full HD   2,381,000  
Samsung 48H5860 TV   48" Full HD 1920 × 1080 2,399,000  
LG Plasma 50PA45000   50" HD 1024X768 2,403,000  
LG LED 3D 42LA6610   42 " FULL HD 1920X1080 2,430,000  
LG 42LB67000 TV   42 " Full HD 1920x1080 2,450,000  
LG 42LB65200 TV   42" Full HD 1920x1080 2,469,000  
Samsung 40H6390 TV   40" Full HD 1920 × 1080 2,490,000  
48W600B   48" Full HD   2,550,000  
Samsung 46F6350   46" Full HD 1920X1080 2,550,000  
LG 42LA62100   42" Full HD 1920 × 1080 2,555,000  
LG LED LN57000 47   47"     2,570,000  
Samsung LED 46F5550   46 " Full HD 1920x1080 2,570,000  
LG 42LB7200   42 " Full HD   2,580,000  
Samsung 46H6360 TV   46 " Full HD 1080 × 1920 2,599,000  
sony 48W605B   48"     2,600,000  
LG LED 50LN540   50"     2,620,000  
Sony 3 HX750 40   40"     2,620,000  
LG LED 42LM58000   42" Full HD 1080 × 1920 2,642,000  
LG LED 3D 47LA66100   47 " Full HD 1920x1080 2,664,000  
Samsung 48H6430 TV   48" Full HD 1920 × 1080 2,695,000  
47LB6700   47 Full HD   2,700,000  
LG 50LB58200 TV   50 " Full HD   2,709,000  
LG 47LB69000 TV   47" Full HD 1920x1080 2,710,000  
LG 42LA66000   42" Full HD 1920 × 1080 2,719,000  
Samsung 48H6390 TV   48" Full HD 1080x1920 2,730,000  
Philips LED 3D 42PFK6589   42 " Full HD   2,759,000  
Samsung 50F6400   50" Full HD 1920X1080 2,760,000  
Samsung LED F6100 46   46"     2,770,000  
LG LED 47LN57000   47" Full HD 1920 × 1080 2,783,000  
LG LED 42LM62000   42" Full HD 1080 × 1920 2,795,000  
Sony KDL-42W800 TV   42" Full HD 1920x1080 2,799,000  
46PFL5008D   46" Full HD   2,829,000  
Sony LED 3D 42W800A   42"     2,840,000  
Samsung 46H6355 TV   46" Full HD 1080x1920 2,890,000  
LG LED 47LN61500   47" Full HD 1920x1080 2,892,000  
LG 47LB65200 TV   47" Full HD 1920x1080 2,899,000  
LG SMART 3D LED 42LA7400   42 " Full HD 1080 1920X1080 2,920,000  
Sony KDL-48W600 TV   48" Full HD 1920x1080 2,950,000  
philips 47PFH6109   47 Full HD   3,000,000  
Sony 3 R500A 47   47"     3,019,000  
Sony KDL-47R500   47" Full HD 1920X1080 3,020,000  
LG 3D LM66100 42   42"     3,028,000  
philips 42PFK7109   47 Full HD   3,099,000  
LG 3D LA8600 42   42"     3,120,000  
Sony KDL-46W700A   46" Full HD 1920X1080 3,120,000  
Samsung 46F6400   46" Full HD 1920X1080 3,130,000  
LG LED 55LB5820   55 " Full HD 1920x1080 3,150,000  
Sony LED W700A 46   46"     3,190,000  
50LB6700   50 Full HD   3,200,000  
LG LED 3D 47LA62100   47 " FULL HD 1920X1080 3,214,000  
Samsung LED 40ES7770   40" Full HD 1080 × 1920 3,220,000  
Samsung 46F6450   46" Full HD 1920X1080 3,250,000  
LG 47LB7200   47" Full HD   3,280,000  
philips 47PFL6008   47 Full HD   3,299,000  
LG 49LB8700   49 " Full HD   3,300,000  
LG LED 47LM64100   47" Full HD 1920X1080 3,307,000  
50PFL5008D   50" Full HD   3,319,000  
LG 3D LA6600 47   47"     3,330,000  
Samsung 46F6850   46" Full HD 1920X1080 3,350,000  
LG 47LA66000   47" Full HD 1920 × 1080 3,379,000  
Sony KDL-50W800 TV   50" Full HD 1920× 1080 3,390,000  
Samsung 55F6400   55" Full HD 1920X1080 3,400,000  
LG 3D LM76100 42   42"     3,410,000  
60PN65000   60 اينچ Full HD 1920x1080 3,448,000  
Samsung 48H6490 Smart TV   48" Full HD 1080x1920 3,469,000  
LG 3D LM58000 47   47"     3,555,000  
samsung 55H6400   55 Full HD   3,580,000  
Sony KDL-50W700A   50" Full HD 1920X1080 3,580,000  
LG LED 47LM66100   47" Full HD 1080 × 1920 3,609,000  
Samsung 58H5885 TV   58" Full HD 1080 × 1920 3,631,000  
LG LED 47LM62000   47" Full HD 1080 × 1920 3,643,000  
LG 47LM67100-FG   47" Full HD 1920X1080 3,658,000  
LG Plasma 60PA65000FG   60" Full HD 1920X1080 3,722,000  
LG 3D LA7400 47   47"     3,730,000  
LG 55LA62100   55" Full HD 1920 × 1080 3,770,000  
LG 3D LM76100 47   47"     3,888,000  
Sony KDL-50R550   50" Full HD 1920X1080 3,970,000  
philips 47PFK7109   47 Full HD   3,989,000  
55LB6700   55 Full HD   4,040,000  
Samsung 46F7770   46" Full HD 1920X1080 4,100,000  
LG 60LB56100GI TV   60" Full HD 1080x1920 4,140,000  
LG 3D LA8600 47   47"     4,150,000  
LG 55LB7200   55 Full HD   4,160,000  
Samsung 55H6390 TV   55 " Full HD 1080x1920 4,182,000  
LG LED 3D 47LA74000   47 " FULL HD 1920x1080 4,206,000  
SONY LED 3D 55W800   55 "   1920X1080 4,220,000  
Sony LED 3D 55W800B   55 " Full HD   4,250,000  
Samsung 3d LED 55F6100   55 " Full HD 1080 1920X1080 4,280,000  
Samsung 55F6350   55" Full HD 1920X1080 4,320,000  
LG 3D LM58000 55   55"     4,345,000  
LG LED 47LM86000   47" Full HD 1080 × 1920 4,348,000  
LG 55LA66000 3D TV   55" Full HD 1920 × 1080 4,350,000  
Samsung LED 46F8000   46 " Full HD 1080 1920X1080 4,380,000  
Philips LED 3D 47PFK7179   47 " Full HD   4,459,000  
Samsung 50HU8850 TV   50" 4K Ultra HD 2160 × 3840 4,553,000  
60W600B   60 Full HD   4,600,000  
Philips LED 3D 55PFK6589   55 " Full HD   4,629,000  
Samsung 55H6490 Smart TV   55 " Full HD 1080x1920 4,705,000  
LG 3D LA7400 55   55"     4,830,000  
Sony KDL-55W800 TV   55 " Full HD 1920× 1080 4,900,000  
LG LED 3D 55LA74000   55 " FULL HD 1920X1080 4,920,000  
Sony BRAVIA KDL-55HX750   55" Full HD 1920x1080 5,020,000  
LG 55LM67100   55" Full HD 1920x1080 5,069,000  
LG LED 3D 47LA86000   47 " FULL HD 1920x1080 5,075,000  
55PDL8908S   55 Full HD   5,119,000  
LG 55UB850   55   Ultra HD (4K) 5,210,000  
Sony KDL-55W900A   55" Full HD 1920X1080 5,380,000  
Samsung LED 55ES6980   55" Full HD 1080 × 1920 5,400,000  
LG 3D LM76100 55   55"     5,406,000  
Sony KDL-47W804   47" Full HD 1920X1080 5,450,000  
Sony LED 3D 55W800A   55"     5,480,000  
LG 3D LA8600 55   55"     5,590,000  
LG 55LA9700   65 Full HD   5,640,000  
LG LED 55LM64100   55" Full HD 1080 × 1920 5,654,000  
Samsung LED 55ES7750   55" Full HD 1080 × 1920 5,800,000  
Sony KDL-55W804   55" Full HD 1920X1080 5,980,000  
Samsung 46F8880   46" Full HD 1920X1080 6,000,000  
LG SMART 3D LED 55LA9600   55 " Full HD 1080 1920X1080 6,030,000  
LG 55LA66100   55" Full HD 1920 × 1080 6,110,000  
LG 3D LM66100 55   55"     6,156,000  
Sony 60W850B   60 Full HD   6,170,000  
60W855   60 Full HD   6,200,000  
LG 65UC97000 4K TV   65 " 4K Ultra HD 2160 × 3840 6,269,000  
Sony KDL-46W904A   46" Full HD 1920X1080 6,400,000  
Samsung 55H8000   65 " Full HD   6,610,000  
LG 60LB8700   60 " Full HD   6,720,000  
Samsung 55HU8890 TV   55 " 4K Ultra HD 3840x2160 6,732,000  
Samsung 55HC8880 Curved TV   55" Full HD 1080x1920 6,732,000  
LG 55UB85000 GI TV   55 " 4K Ultra HD 3840x2160 6,799,000  
LG LED 55LM86000   55" Full HD 1080 × 1920 6,805,000